browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Välkommen

Välkommen till Långören, en ö belägen i Karlskrona östra skärgård. På ön som tidigare varit lotsplats finns Lotshuset, som numera är vandrarhem, Missionshuset, Café Nätaboden och ett antal privata bostäder.

På öns södra del, skäret, som är betesmark finns ett rikt fågelliv.